Skip to main content

منظور از دستگاه استریل کامپکت، دستگاهی است که چمبر و تاسیسات جانبی آن بر روی یک شاسی با کاورپیچی مناسب طراحی شده باشد. استفاده بیشتر این دستگاه در بیمارتان ها می‌باشد. تابلو برق و کنترل، توزین گاز، وپرایز، مولد بخار و پمپ وکیوم، داخل کابینت به همراه لوله‌کشی و اتصالات مناسب ایجاد شده است. در زیر تصاویر و کلیپ‌هایی از این دستگاه به نمایش گذاشته شده است.